GIAO HÀNG

– Tất cả sản phẩm trước khi giao đến khách hàng sẽ được kiểm tra và chạy thử.

– Sản phẩm dưới 200kW sẽ được đấu điện, chạy thử và kiểm tra.

– Sản phẩm trên 200kW sẽ được kiểm tra bằng dụng cụ đo.

– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất kho được căn cứ theo tiêu chuẩn catalogue của sản phẩm.

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

–         Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Tiếp nhận và xử lý thông tin thường trực: 0934.200.430

  • Công ty hỗ trợ sản phẩm thay thế (nếu sản phẩm cùng loại có sẵn trong kho) để khách hàng duy trì sản xuất trong thời gian phân tích nguyên nhân lỗi.
  • Hỗ trợ kỹ thuật để tìm ra nguyên nhân lỗi.