Tính toán sụt áp trên đường dây dẫn điện theo tiêu chuẩn IEC

Tổng trở của đường dây tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua. Khi mang tải sẽ luôn tồn tại sự sụt áp giữa đầu và cuối đường dây. Vận hành của các tải (như động cơ, chiếu sáng…) phụ thuộc nhiều vào điện áp trên đầu vào của chúng và đòi hỏi giá trị điện áp gần với giá trị định mức. Do vậy cần phải chọn kích cỡ dây sao cho khi mang tải lớn nhất, điện áp tại điểm cuối phải nằm trong phạm vi cho phép.

Xác định độ sụt áp nhằm kiểm tra:

  • Độ sụt áp phù hợp với tiêu chuẩn đặc biệt về điều áp.
  • Độ sụt áp là chấp nhận được và thoả mãn các yêu cầu về vận hành.

Độ sụt áp lớn nhất cho phép:

Độ sụt áp lớn nhất cho phép sẽ thay đổi tuỳ theo quốc gia. Các giá trị điển hình đối với lưới hạ áp sẽ được cho trong bảng 1 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *